Home » Genealogie » Doopbewijs van Gerrarda van Meerten (1799-?)

Doopbewijs van Gerrarda van Meerten (1799-?)

Doopbewijs van Gerrarda van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerrarda van Meerten (1799-?) weergegeven.1 Gerrarda is gedoopt op 17 maart 1799 en is geboren op 9 maart 1799. Haar vader was Dirk van Meerten (?-?) en haar moeder was Gerrarda Hartman (±1760-1834). Als getuige was Janna Maria Hartman (1777-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Janna Maria was de zus van Gerrarda.