Home » Genealogie » Doopbewijs van Johannis van Meerten (1795-?)

Doopbewijs van Johannis van Meerten (1795-?)

Doopbewijs van Johannis van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johannis van Meerten (1795-?) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 12 april 1795 en is geboren op 28 maart 1795. Zijn vader was Jerfaas van Meerten (?-±1810) en zijn moeder was Martina van Oort2 (±1760-1828).3 Er wordt geen doopgetuige vermeld.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Metje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.