Home » Genealogie » Doopbewijs van Dirk van Meerten (1798-?)

Doopbewijs van Dirk van Meerten (1798-?)

Doopbewijs van Dirk van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Dirk van Meerten (1798-?) weergegeven.1 Dirk werd gedoopt op 28 januari 1798 en is geboren op 16 januari 1798. Zijn vader was Dirk van Meerten (?-?) en zijn moeder was Gerrarda Hartman (±1760-1834). Als doopgetuige was Gerritje Hartman aanwezig.2 Dirk is hoogstwaarschijnlijk in de kinderjaren overleden omdat op 5 mei 1802 in dit gezin nog een Dirk van Meerten wordt geboren.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Gerritje was de zus van Gerrarda en ook aanwezig als doopgetuige bij de kinderen Gerarda (https://oorsprong.info/doopbewijs-van-gerarda-van-meerten-1795/) en Dirkje (https://oorsprong.info/doopbewijs-van-dirkje-van-meerten-1792/).
  3. https://oorsprong.info/doopbewijs-van-dirk-van-meerten-1802/.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *