Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan Willem van Meerten (1798-1845)

Doopinschrijving van Jan Willem van Meerten (1798-1845)

Hierboven wordt het doopinschrijving van Jan Willem van Meerten (1798-1845) weergegeven.1 Jan Willem werd gedoopt op 4 februari 1798 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Hij is geboren op 16 januari 1798. Zijn vader was Jerfaas van Meerten (?-±1810) en zijn moeder was Martina2 van Oort (±1760-1828).3 Als doopgetuige was Luthera van de Peppel (1768-1830) aanwezig.4 Uit de genealogische gegevens weten we dat Jan Willem op 22 februari 1825 te Opheusden in het huwelijk trad met Marritje Verwoert (1797-1845).5

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier ook wel Metje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.
  4. Luthera was de schoonzus van Jerfaas en getrouwd met zijn broer Frederik (1766-1845). Het parenteel van Frederik en Luthera is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.