Home » Genealogie » Doopbewijs van Dirk van Meerten (1802-?)

Doopbewijs van Dirk van Meerten (1802-?)

Doopbewijs van Dirk van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Dirk van Meerten (1802-?) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 30 mei 1802 en is geboren op 5 mei 1802. Zijn vader was Dirk van Meerten (?-?) en zijn moeder was Gerrarda Hartman2 (±1760-1834). Er wordt geen doopgetuige vermeldt.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Gerrada Harteman genoemd.