Home » Genealogie » Doopbewijs van Aaltje van Meerten (1799-1871)

Doopbewijs van Aaltje van Meerten (1799-1871)

Doopbewijs van Aaltje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Aaltje van Meerten (1799-1871) weergegeven.1 Aaltje werd op 4 augustus 1799 gedoopt en is geboren op 25 juli 1799. Haar vader was Hendrik van Meerten (1749-1833) en haar moeder was Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Teuntje van Beest aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Aaltje op 17 mei 1839 te Lienden in het huwelijk getreden is met Gijs van Schaik (1799-1881).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wie Teuntje is en hoe haar relatie was tot het doopgezin. Ze was ook getuigen bij de kinderen: Maria (https://oorsprong.info/doopbewijs-van-maria-vonk-van-lienden-1794/), Maria (https://oorsprong.info/doopbewijs-van-maria-vonk-van-lienden-1795-1825/) en Ariën (https://oorsprong.info/doopbewijs-van-arien-van-meerten-1797-1831/).