Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria Vonk van Lienden (1794-?)

Doopbewijs van Maria Vonk van Lienden (1794-?)

Doopbewijs van Maria Vonk van Lienden in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria Vonk van Lienden (1794-?) weergegeven.1 Maria werd gedoopt op 23 maart 1794 en is geboren op 18 maart 1794. Haar vader was Herman Vonk van Lienden (1760-1835) en haar moeder was Maria van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Teuntje van Beest aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Wat haar relatie is met dit gezin is de auteur (nog) niet bekend.