Home » Genealogie » Doopbewijs van Ariën van Meerten (1797-1831)

Doopbewijs van Ariën van Meerten (1797-1831)

Doopbewijs van Ariën van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Ariën van Meerten (1797-1831) weergegeven.1 Ariën werd gedoopt op 25 juni 1797 en is geboren op 17 juni 1797. Zijn vader was Hendrik van Meerten (1749-1833) en zijn moeder was Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Teuntje van Beest aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Ariën op 10 februari 1825 te Echteld in het huwelijk trad met Adriana Visser (1801-1876).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wat de relatie van Teuntje was met de doopouders. Ze is ook doopgetuige bij de geboorte van de kinderen https://oorsprong.info/doopbewijs-van-maria-vonk-van-lienden-1795-1825/ en https://oorsprong.info/doopbewijs-van-maria-vonk-van-lienden-1794/.