Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria Vonk van Lienden (1795-1825)

Doopbewijs van Maria Vonk van Lienden (1795-1825)

Doopbewijs van Maria Vonk van Lienden in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria Vonk van Lienden (1795-1825) weergegeven.1 Maria werd gedoopt op 11 oktober 1795 en is geboren op 2 oktober 1795. Haar vader was Herman Vonk van Lienden en haar moeder was Maria van Meerten. Als getuige was Teuntje van Beest aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend hoe Teuntje in relatie stond met dit doopgezin.