Home » politiek » Debat in de Tweede Kamer over Transgenderwet ‘in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van vermelding van geslacht in de akte van geboorte’

Debat in de Tweede Kamer over Transgenderwet ‘in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van vermelding van geslacht in de akte van geboorte’

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte‘. Op 21 november 2021 diende Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66)1 een amendement, een wijziging op een wetsontwerp, in waardoor het mogelijk wordt dat kinderen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst van de rechter hun geslachtsregistratie wijzigen.2 Daarmee zou volgens het amendement ook de noodzaak van een deskundigenverklaring voor alle personen vervallen. Morgen (dinsdag 27 september 2022) wordt hier in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over gedebatteerd. Wie zijn de sprekers en wanneer is het te volgen? Gebed gevraagd voor een goede vertolking van het christelijke geluid!

Morgenavond wordt er gedebatteerd over de Transgenderwet. Wat is het kompas van de bewindslieden?

Geen onschuldige maatregel

Dit is geen onschuldige maatregel’, schreef drs. Elise van Hoek (NPV) over dit wetsvoorstel in het boek ‘Transgenderisme in Bijbels perspectief’.3 Dat is nog zacht uitgedrukt. Om een campagne te voeren tegen deze Transgenderwet en de mogelijke consequenties kwam GenderTwijfel met een manifest.4 Publicist en historicus dr. Bart Jan Spruyt schreef een goed onderbouwd stuk, dat ook op deze website werd geplaatst, om christenen te informeren.5 Eerder was hij al te gast bij Family7 om te spreken over de Transgenderwet.6 De argumenten hoeven we hier niet te herhalen. Het is verstandig dat dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer met goede onderbouwing verwezen wordt naar de prullenbak. Het oordeel (‘onverplicht advies’) van de Raad van State is, in de huidige vorm, uiteindelijk afwijzend.7 Alle informatie die nodig is ter voorbereiding van dit debat is hier te vinden.

Debat

Zoals gezegd zal morgen 27 september 2022 in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over dit wijzigingsvoorstel. Het debat start om 18:30 uur en zal duren tot 22:30 uur (of daarna).8 De aftrap wordt gedaan door mr. C.G. (Kees) van der Staaij van de SGP. Hij krijgt 25 minuten om zijn standpunt inzake het wijzigingsvoorstel uiteen te zetten. Hieronder in een tabel de volledige sprekerslijst en het aantal minuten spreektijd.

Volgorde Naam Fractie Spreektijd
1. Dr. R. (Roelof) Bisschop SGP 25 minuten
2. Drs. O.R. (Olaf) Ephraim Groep Van Haga 10 minuten
3. L.M. (Lisa) van Ginneken D66 15 minuten
4. Mr. M. (Michiel) van Nispen SP 8 minuten
5. Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt Omtzigt 10 minuten
6. Mr. L.M.J.S. (Lilian) Helder PVV 7 minuten
7. Mr. M.H. (Mirjam) Bikker ChristenUnie 12 minuten
8. Mr. S. (Songül) Mutluer PvdA 10 minuten
9. Drs. E.M. (Lisa) Westerveld GroenLinks 8 minuten
10. Mr. U (Ulysse) Ellian VVD 12 minuten
11. C.A.M. (Caroline) van der Plas BBB 10 minuten
12. M. (Marieke) Koekkoek LL.M Volt 6 minuten
13. Dr. P. (Pepijn) van Houwelingen FVD 15 minuten
14. Drs. R.W. (Raymond) Knops CDA 10 minuten
15. S.H. (Sylvana) Simons BIJ1 15 minuten
16. Drs. N.J.F. (Nicki) Pouw-Verweij JA21 10 minuten

We zien uit naar het debat en hopen (maar ook bidden) dat dit debat gevoerd zal worden op inhoud en niet op basis van onderbuikgevoelens. Een inhoudelijk debat over transgenderisme en wetswijzingsvoorstellen ten voordele van deze ideologie is hard nodig.9 We zijn daarom blij dat dit debat morgen gevoerd gaat worden. We bidden de politici morgen kracht, wijsheid, bewogenheid en standvastigheid toe!

Voetnoten

  1. ‘Lisa’ is zelf transgender. D66 roemt met ‘Lisa’ vanwege het feit dat ze ‘het eerste transgender lid Tweede Kamer’ is ‘ooit’ (https://d66.nl/mensen/lisa-van-ginneken/). Meer informatie over ‘Lisa’ is te vinden via parlement.com: https://www.parlement.com/id/vldqdovcbbyo/l_m_lisa_van_ginneken.
  2. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z21780&did=2021D46354.
  3. Hoek-Burgerhart, E. van, 2022, Transgender – Een medisch-ethische reflectie, in: dr. B.A. Zuiddam (red.), Transgenderisme in Bijbels perspectief. Doordenking voor thuis, op school en in de kerk (Apeldoorn: De Banier). Dit boek wordt aangeraden door diverse orthodoxe christenen als inleiding op het onderwerp ‘Transgenderisme’: https://oorsprong.info/uw-gedachten-worden-hierdoor-op-een-eerlijke-manier-gevormd-recensie-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/.
  4. https://gendertwijfel.nl/manifest/.
  5. https://oorsprong.info/wat-iedere-christen-zou-moeten-weten-over-de-nieuwe-transgenderwet/.
  6. https://oorsprong.info/dr-bart-jan-spruyt-er-is-geen-ruimte-voor-debat-over-de-genderwet-uitgelicht-5-september-2022/.
  7. https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/juni/advies-wijziging-transgenderwet/@130115/w16-22-0029-ii/.
  8. Alle informatie ter voorbereiding van dit debat is hier te vinden: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A07716.
  9. In de zin van: Genderdysforie is een feit, transgenderisme is een ideologie. Zie ook dit artikel contra een scepticus: https://oorsprong.info/genderdysforie-is-onder-andere-een-medisch-biologisch-feit-transgenderisme-is-een-ideologie-een-reactie-op-een-scepticus/.