Home » Onderwijs » Bijbel & Onderwijs stopt met het uitgeven van papieren magazine

Bijbel & Onderwijs stopt met het uitgeven van papieren magazine

Stichting Bijbel & Onderwijs stopt met het uitgeven van een papieren magazine. Dat meldde de stichting de lezers door middel van een begeleidend schrijven bij het een-na-laatste magazine. Het bestuur komt vanaf 2023 met een eenvoudigere periodieke uitgave die ze hoofdzakelijk digitaal zal verspreiden. De snel stijgende kosten en de grootte van het donateursbestand zijn de oorzaak van deze beslissing. De stichting wil de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren.1

Bijbel & Onderwijs

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het christelijk onderwijs en de gevaren die op onze kinderen afkomen. Zo fileert de stichting onderwijsmethoden en is het kritisch op onder andere de evolutietheorie, de Islam, occultisme en New Age. Om de achterban bekend te maken met het werk bracht de stichting het B&O Magazine en verkocht het, door henzelf uitgegeven, boeken en brochures rondom bovengenoemde thema’s. Het bestuur van stichting Bijbel & Onderwijs bestaat uit drs. ing. Irene Matzken (MA), ing. Swawek van der Meer, Jan Oudshoorn en Lub Snijder.

Besluit

Bracht en verkocht, want de stichting stopt na vijfentwintig jaar met het uitgeven van B&O Magazine2 en de verkoop van boeken via de webshop.3 De reden voor deze koerswijziging zijn ‘de snel stijgende kosten van het laten drukken van het magazine en het verzenden’. Ook de grootte van het abonneebestand is debet aan het besluit. Het bestuur meldt dat ze in 2023 komen met ‘een eenvoudiger periodieke uitgave’. Het B&O-bestuur kon bij de verspreiding van het een-na-laatste magazine nog niet precies vertellen wat er gaat gebeuren. Ze schrijven: ‘Ten tijde van het schrijven van deze brief kunnen we u nog niet exact informeren over hoe we dit gaan vormgeven, meer informatie volgt bij het magazine van december’. De stichting zal de 25e jaargang afronden. Onduidelijk wordt waarom de stichting stopt met de verkoop van boeken en brochures. De digitale nieuwsbrief blijft het bestuur versturen en de website blijft ook in de lucht: www.bijbelenonderwijs.nl.

Ten slotte

Jammer dat de stichting stopt met de papieren uitgave van B&O-magazine. Ik hoop en bid dat dit besluit niet tevens het begin van het einde is van de stichting. In deze zorgelijke tijden is een stichting als deze, waarin bijbelgetrouw onderwijs centraal staat, heel hard nodig. Het creationistische onderwijs moet gevoed blijven worden en stichting Bijbel & Onderwijs kan daar een belangrijke rol in (blijven) spelen.

Voetnoten

  1. Vorig jaar (2021) stopte stichting Promise ook met het uitgeven van hun blad: https://oorsprong.info/stichting-promise-stopt-met-het-blad-promise-het-werk-gaat-online-door/.
  2. Een groot deel van de magazines zijn hier te lezen: https://bijbelenonderwijs.nl/magazines/.
  3. De webshop blijft in ieder geval ‘open’ tot einde van het jaar: https://bijbelenonderwijs.nl/webshop/.