Home » Genealogie » De zevenenvijftigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenenvijftigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenenvijftigste jaargang van het blad ‘De Navorscher‘ verschijnt in 1908 en heeft een vermelding van een persoon uit het geslacht Van Meerten.1 Een vermelding van Johanna van Meerten en haar dochter Alyd van Brakell. Johanna leefde in de 16e eeuw, Alyd in de 16e en 17e eeuw.

Op bladzijde 432 wordt het geslacht Sael Uytten Engh besproken. We lezen het volgende:

”Hendrik Sael Uitten Engh, ob. 2 Nov. 1620 aet 73, begraven te Amersfoort en wordt in het grafschrift Patricius Amersfortensis genoemd met deze kwartieren: Sael Uytten Engh, Ruysch, Wely, Pieck, Dieren, Groenenbergh. IJserloo, Heuckingh. Zijne vrouw Alyd van Brakel, dr. van Johan tot Kermestein en Johanna van Meerten, ob. 30 April 1619 aet. 53, begr. Te Amersfoort met deze kwartieren: Brakel, Boekop, Leefdael, Delen, Meerten, Eck, Eck, Mekeren.”

Vermelding in ‘De Navorscher’ jaargang 56.

We kunnen hiervan leren dat het echtpaar Hendrik Sael Uytten Engh en Alyd van Brakell begraven liggen in Amersfoort. Hendrik overleed op 2 november 1620 in de leeftijd van 73 jaar. Alyd overleed op 30 April 1619 in de leeftijd van 53 jaar.2 Het kwartier van Alyd is interessant voor de genealogie van het geslacht Van Meerten. We zien links de kwartieren3 van vaders kant en rechts de kwartieren van moeders kant. Bij moeders kant zien we Meerten, twee keer Eck en Mekeren. Genealogische gegevens laten zien dat de ouders van Johanna, Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon waren.4 Dirck was een zoon van Dirck van Meerten en Christina van Eck van Panthaleon.5 Bertha was een dochter van Johan van Eck van Panthaleon en Aleid van Meeckeren. Bij vaders kant zien we Brakel, Boekop, Leefdael en Delen. Genealogische gegevens laten zien dat de ouders van Johan, Cornelis van Brakell en Margriet toe Boecop zijn. De ouders van Cornelis zijn Johan van Brakell en Catharina van Leefdael. De ouders van Magriet toe Boecop zijn Udo toe Boecop en Geertruid van Deelen.

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 56. Verschenen te Zalt-Bommel in 1908 bij H.J. van de Garde & Co.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  3. Voor het begrip ‘kwartieren’ zie: http://www.voorouders.net/help/genealogische-begrippen/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1530-en-christina-van-eck-van-panthaleon/.