Home » Genealogie » De zevenentwintigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenentwintigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenentwintigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1877 en heeft een vermelding van een persoon uit het geslacht Van Meerten.1 Een vermelding van Jelis van Meerten Dirksz. Jelis leefde in de 15e eeuw.

Op bladzijde 515 wordt gesproken over Jelis van Meerten Dirksz. We lezen het volgende:

“Roever van Bolk en Jan Roever van Bolk, met Jan, Dirk, Wouter en Steven van Grootveld, Gerit Krauwel, Alard van Wese en Jelis van Meerten Dirksz. door den raad der stad Utrecht ter dood veroordeeld als gevangen eedgenooten van Jan van Arkel, heer van Hoekelom, die een aanslag tegen Utrecht had gesmeed, 19 febr. 1436 onthoofd (Burman, Utr. Jaarb., I, 470).”

Vermelding in ‘De Navorscher’ jaargang 27.

Hieruit kunnen we leren dat ene Jelis van Meerten Dirksz. samen met anderen een aanslag tegen Utrecht heeft gesmeed en dat hij voor deze daad onthoofd is op 19 februari 1436. De bron waaruit dit delict blijkt is Burman, Utrechts Jaarboek, deel 1, blz. 470.2

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 27. Verschenen te Amsterdam in 1877 bij J.C. Loman.
  2. Zie hier voor de gebeurtenissen in deze bron: https://oorsprong.info/een-utrechts-jaarboek-uit-1750-over-een-middeleeuwse-telg-uit-het-geslacht-van-meerten/.