Home » Genealogie » ‘Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek (A-B)’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

‘Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek (A-B)’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

Het uit 1797 daterende ‘Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek (A-B)1 heeft verschillende verwijzingen naar het geslacht Van Meerten. Een verwijzing naar Johanna van Meerten, Dirck van Meerten en verwijzingen naar het geslacht Van Abcoude van Meerten. Er staan enkele jaartallen vermeld bij de personen, zodat deze individuen in de 16e eeuw kunnen plaatsen.

Johanna van Meerten en Johan van Brakell

Een stukje uit ‘Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek’ (1797), bladzijde 271.

Op bladzijde 270 van dit woordenboek worden de zoons van Johan van Brakell senior beschreven: Kornelis en Lodewyk. Johan van Brakell junior is weer een zoon van Kornelis. Uit de beschrijving van Kornelis kunnen we opmaken dat hij getrouwd is geweest met Margaretha van Boecoop en dat hij in het jaar 1502 (toen zijn vader Johan van Brakell senior overleed) beleend is geworden.

De auteur van het woordenboek, Jacobus Kok, schrijft over Johan van Brakell junior het volgende:

“Johan van Brakel, die in echt hadt Johanna van Meerten tot Ingen, dochter van Dirk van Meerten en Berta van Eck. Dit blijkt uit een transport in ‘t Jaar 1580, en een Maagenscheid van zijne vrouwe met haare kinderen ten Jaare 1580. Hij behoorde onder de verbonden Edelen, en liet naa G.”

We leren hieruit dat Johan van Brakell getrouwd is geweest met Johanna van Meerten2, dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck.3 Hij behoorde tot degene die het Smeekschrift der Edelen aanbood aan Margaretha van Parma.4 Hij overleed in 1580. Na zijn overlijden vond er een boedelscheiding (Maagenscheid5) plaats. Voor ‘liet naa G‘ zie hieronder.

Jacobus Kok schrijft over de kinderen van Johan van Brakell het volgende (bij G. op blz. 271):

“Zoons van Johan van Brakel. Lodewijk van Brakel, die trouwde Katharina Tempier, en bij haar één Zoon verwekte; gelijk blijkt uit een Maagenscheid met zijne broeders en zusters, na ‘t overlijden van deszelven Moeder, ten Jaare 1600. (…) Johan van Brakel, ongetrouwd gestorven. Dirk van Brakel, Kapitein. Hij nam in huwelijk Petronella Vijgh, dochter van Adriaan en Hadewich van Rossum.”

Bij de zoon van Lodewijk van Brakel en Katharina Tempier wordt geschreven:

“Johan van Brakel, die, volgens de Huwelijks-voorwaarden ten Jaare 1615, in echt hadt Henrica Millink. Zijn zoon volgt L.”

We leren hieruit dat Johanna van Meerten en Johan van Brakell ten minste drie zoons (Lodewijk, Johan en Dirk) en ook een eveneens ten minste twee dochters hadden.6 En dat de stamboom verder gaat via kleinzoon Johan van Brakell. We zien ook dat de moeder (Johanna van Meerten) overleden is in 1600 aangezien de erfenis wordt verdeeld onder de broers en zussen. Lodewijk is getrouwd met Katharina Tempier. Johan is ongetrouwd overleden. Dirk is getrouwd met Petronella Vijgh.

Van Abcoude van Meerten

De familienaam Van Abcoude van Meerten7 komt ook nog twee keer voor in het ‘Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek‘ van Jacobus Kok. De eerste vermelding van deze tak lezen we op bladzijde 293 bij Geertruid van Reede van Amerongen (die overleed op 18 augustus 1639). We lezen daar dat het kwartier van ‘Abkoude Vermeerten’ voorkomt op haar graf. Waarom daar? Genealogische gegevens, die niet te vinden zijn in dit boek, laten zien dat Geertruid een achterkleindochter is van Hadewich van Abcoude van Meerten die aan het begin van de zestiende eeuw leefde. We vinden de naam ‘Abkoude Vermeerten’ en het kwartier ook terug bij de bespreking op bladzijde 294 van het wapenbord van Frederyk Lodewyk van Brederode, hij overleed op 3 augustus 1693. Frederik Lodewijk is de zoon van de hierboven genoemde Geertruid en daarmee een achterachterkleinzoon van Hadewich van Abcoude van Meerten.

Voetnoten

  1. Kok, J., 1797, Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek. Met kaarten, plaaten en pourtraitten (Amsterdam: Johannes Allart).
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  3. Het parenteel van dit laatstgenoemde echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1530-en-christina-van-eck-van-panthaleon/.
  4. Dit is beschreven door ds. Te Water: https://oorsprong.info/johan-van-brakell-en-zijn-gezin-in-historie-van-het-verbond-en-de-smeekschriften-der-nederlandsche-edelen/.
  5. https://www.betekenis.be/woord/magescheid.
  6. Vanuit andere gegevens is nog een zoon bekend: Cornelis van Brakell.
  7. Het gaat hier om een ‘bastaardentak’ die voorkomt uit een buitenechtelijke relatie tussen Willem van Abcoude en Johanna van Meerten. Deze Johanna is een andere dan de hierboven genoemde Johanna.