Home » 2022 » juli (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: juli 2022

Eerste ‘Deep Field’ van de James Webb Space Telescope (JWST) – “De hemelen vertellen Gods eer”

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.” (Psalm 19:2-3, SV)

Vanmorgen presenteerden geleerden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een nieuwe infrarode composietfoto van de verste uithoeken van het heelal. De James Webb Space Telescope (JWST)1 produceerde ‘het diepse en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal’. We kunnen nu duizenden sterrenstelsels zien die we eerder niet of nauwelijks konden waarnemen. De telescoop heeft slechts een zeer klein deel van het heelal te pakken, vergelijkbaar met een zandkorrel die op armlengte wordt gehouden. De composietfoto staat nu bekend als Webb’s First Deep Field.2 Duizelingwekkend! Woorden schieten tekort, verwondering blijft over.

Voetnoten

Feedback & Vragen 2022: Bent u familie van Machiel van Meerten (1895-1949)?

Via de chat van Facebook kreeg ik een vraag over de genealogie van het geslacht Van Meerten. Al meer dan twintig jaar ben ik in mijn vrije tijd, het ene jaar veel meer dan het andere jaar, bezig met stamboomonderzoek. Sinds vorig jaar publiceer ik mijn bevindingen en de gevonden stukken online op de website ‘Oorsprong’. Dat leidt regelmatig tot vragen van (verre) familieleden. Een kennis stelde een vraag over Machiel van Meerten (1895-1949).

Hij vroeg (spelling aangepast):

Bent u familie van Machiel van Meerten, zoon van Arie van Meerten en Maartje Maria van Eck?

Machiel van Meerten werd geboren als Machiel van Eck op 19 februari 1895 te Maurik. Zijn moeder was Maartje Maria van Eck (1864-1931). Machiel werd bij het huwelijk tussen Maartje Maria en Arie van Meerten (1862-1964) wettig erkend en zijn achternaam veranderde daardoor in Van Meerten. Hij trouwde met de Duitse Elisabeth Böhle (1901-1940). De trouwdatum is bij de auteur (nog) onbekend.1 Het echtpaar kreeg voor zover ik nu weet één dochter Irmgard Helene van Meerten (1924-2004). Dit zouden meer kinderen kunnen zijn, omdat het echtpaar bij het begin van hun huwelijk in Duitsland hebben gewoond en ik in Duitsland nog geen genealogisch onderzoek heb gedaan. Machiel van Meerten overleed op 10 mei 1949 te Rotterdam. Irmgard Helene trouwde op haar beurt weer op 25 januari 1950 met Hielke Wijndelt Wichers (1919-1957). Zij kregen ook kinderen, vanwege privacy laat ik dit rusten.2

Nu de vraag van de vraagsteller of Machiel van Meerten familie van mij is. Machiel was dus een zoon van Arie. Arie was op zijn beurt weer een zoon van Rijk van Meerten (1827-1892) en Maria Cornelia van Meerten (1828-1867). Rijk was een zoon van Jan Dirk van Meerten (1786-1871) en Antonia Brouwer (1789-1875). Jan Dirk was een zoon van Dirk van Meerten (±1746-1818) en Maria van Ingen (±1746-1819). Dirk was een zoon van Willem Herbertze van Meerten (?-?) en Aaltje Franse Struik (?-?). We komen in deze tak daarmee (nog) niet verder dan de zeventiende eeuwse Herbert van Meerten (?-?). 3

Zelf ben ik de achterachterkleinzoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).4 Jerfaas was de zoon van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845).5 Jan Willem was de zoon van Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Metje van Oort (1760-1828).6 Jerfaas was een zoon van Jan Klaassen van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootvelt (?-?). Jan was een zoon van Klaas Jansen van Meerten (?-?) en Willemke Cornelisse van Ingen (?-?). Klaas was weer een zoon van Jan Claessen van Meerten (?-?) en Marrigje van ’t Hoof (?-1718). Jan was weer een zoon van Claes Jansz. Van Meerten (?-?) en moeder onbekend. We komen in deze tak daarmee (nog) niet verder dan de zestiende eeuwse Jan van Meerten. 7

Is Machiel van Meerten (1895-1949) familie van mij? Waarschijnlijk heel ver. Maar of en wanneer de takken bij elkaar gebracht kunnen en zullen worden zal de toekomst uitwijzen. Wellicht heeft de vraagsteller meer gegevens en zou hij deze willen delen.

Voetnoten

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig. Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisse2 (±1768-1834). Gerrit Kornelisse werd op 13 april 1811 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 28 april 1811. De ouders van Gerrit Kornelisse waren Bart van Ochten (1755-1837) en Metje Sandijk (1765-1846).

Voetnoten

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan van Veenendaal (±1768-1834). Gerrit werd op 7 augustus 1810 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 19 augustus 1810. De ouders van Gerrit waren Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829).

Voetnoten

Doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?) weergegeven.1 Adriana werd op 10 augustus 1809 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en ze is geboren op 27 augustus 1809. Haar vader was Jan van Hattem (1774-1847) en haar moeder was Alida2 van Meerten (1774-1853). De vader en moeder waren eveneens doopgetuigen.

Voetnoten

Trijneke van Meerten (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-1809)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gijsbertje van Brenk (1809-1809) weergegeven.1 Als doopgetuige was Katrina2 van Meerten (1747-1837) aanwezig.3 Katrina was weduwe van Gijsbert van Brenk (±1745-1804). Gijsbertje werd op 19 maart 1809 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 8 maart 1809. De ouders van Gijsbertje waren Gijsbert van Brenk (1779-1847) en Johanna Elisabeth Verbrugh (1781-1845). Gijsbertje overleed op 26 maart 1809 zeven dagen na de doopplechtigheid.

Voetnoten

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisz. (±1768-1834).3 Gerrit werd op 6 maart 1808 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 19 februari 1808. De ouders van Gerrit waren Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829).

Voetnoten

Doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829) weergegeven.1 Janna Hendrika werd gedoopt op 13 december 1807 in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 31 november 18072. Janna Hendrika was de dochter van Jan van Meerten (1769-1846) en Hendrikje3 van Ginkel (1779-1837). Als doopgetuige was Dirkje van Ginkel (?-?) aanwezig.4

Voetnoten

Mijlpaal: duizend artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan duizend artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is veel meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Wanneer er achter een artikel ‘(NIEUW)‘ staat, dan wil dat zeggen dat dit artikel ten opzichte van de vorige keer nieuw in de top-10 staat. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

Top-10

  1. Er is wel degelijk een stikstofprobleem – Hoogleraar Wim de Vries reageert op tegenwerpingen (NIEUW).
  2. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
  3. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
  4. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
  5. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
  6. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
  7. Livestream congres 2021.
  8. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
  9. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
  10. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.

‘In het paradijs is de opstand tegen God al begonnen’ – Bespreking van ‘Dirk helpt de bevrijders’

“Voortdurend kijkt de piloot op zijn hoogtemeters, ze verliezen hoogte. Het sturen wordt ook steeds moeilijker. De vlieger staat voor een moeilijke beslissing. Zal hi hen laten springen? Dat moet nooit te vroeg gebeuren, want stel je voor dat de kist nog wel luchtwaardig is. Maar het mag ook niet te laat zijn, want dan kan het hen het leven koste. Het besluit moet nu snel genomen worden.”

Een Engels vliegtuig is op weg naar te bombarderen doelen in Duitsland. Wanneer de bommen gedropt zijn en voor een verwoestende uitwerking gezorgd hebben keert het vliegtuig weer terug naar Engelse bodem. Door het Duitse afweergeschut zal het echter Engeland nooit bereiken. Het vliegtuig stort neer en vrijwel alle bemanning van de bommenwerper komt om. Twee mannen blijven gespaard. Een vliegenier komt terecht in de buurt van de boerderij van familie Van Beek. Dit is het begin van de verzetsactiviteiten door de familie en in het bijzonder door Dirk. Dirk is de zestienjarige jongen van het gezin. Jan van Reenen schreef een spannend jeugdboek. In 1990 verscheen bij uitgeverij Den Hertog de tweede druk van Dirk helpt de bevrijders (de eerste druk verscheen in 1989). Het boek gaat over de zestienjarige Dirk die met zijn verzetsactiviteiten graag de bevrijders zou willen helpen. Wanneer de plaatselijke predikant door de Duitsers gevangen wordt genomen gaat Dirk daadwerkelijk ook meehelpen. Dit wordt een spannend avontuur en Dirk komt erachter dat hij helemaal niet zo heldhaftig is als hij aanvankelijk dacht. Toch zit het ook in de ‘kleine dingen’ zoals het verborgen houden van een Engelse vliegenier én deze later ook in veiligheid brengen zodat de vliegenier terug kan naar zijn vaderland.

Oorlog en de zondeval

Wanneer Dirk uitvaart tegen de Duitsers roept zijn vader op tot kalmte. Hij verwijst op bladzijde 10 naar de zondeval:

”Jongen, bedaar wat”, zegt vader rustig. “Weet je hoe het komt dat er oorlog is? Dat komt door de zonde van de mensen. Na de zondeval is er haat in de harten van mensen gekomen. Wi zijn zelf net zo. Bovendien hebben wij de straffen van God wel verdiend door onze zonden. God gebruikt Hitler als roede om ons volk te tuchtigen, omdat we Hem verlaten hebben. Daarom vind ik het verkeerd om ons te verzetten tegen de Duitsers. Die mensen van het verzet voelen niet aan hoe wij gezondigd hebben. Als ze daar maar een greintje besef van hadden, dan zouden ze zich niet verzetten tegen de stok die hen slaat.”

Op de vraag of de Engelsen dan wel mogen vechten tegen de Duitsers antwoordt vader op dezelfde bladzijde:

”Ja jongen, ik geloof dat God niet wil, dat de wereld altijd beheerst wordt door zo’n goddeloze macht als van Hitler. Die wordt ook gestraft voor zijn zonde en ik geloof dat de Engelsen, Amerkanen en Russen daarvoor door God gebruikt worden. Kijk maar inde Bijbel. Nebukadnezar moest het Joodse volk straffen, maar het rijk van Babel werd later weer ingenomen. De profeet Jesaja profeteerde ook tegen de ongerechtigheid van Babel.”

Later krijgt de vader van Dirk een andere visie op het verzet tegen de Duitsers. Dat komt doordat hij in Jesaja 16 lees dat hij de verdrevenen moet verbergen en de omzwervende niet moet melden. Waarom veranderde de visie van vader. Dat weet Dirk wel: “Gods Woord heeft gezag bij zijn vader en moeder” en “Voor Gods Woord valt hij”. Het is heel mooi als ouders dat laten zien en meegeven aan hun kinderen. Ook tijdens de kerkdienst komt de zondeval ter sprake, op bladzijde 51 lezen we:

”De dominee betrekt de oorlog wel zijdelings in zijn preek, maar dat staat niet centraal. Dirk hoort bekende klanken: dat wij Gods oordelen verdiend hebben. Dominee daalt dieper af naar de zonde van elk mensenhart. In het paradijs is de opstand tegen God al begonnen. Het hart is helemaal verdorven. Van zichzelf uit kan geen mens zalig worden. Dan wijst hij echter op het goed dat te vinden is in Jezus Christus, voor zondaren.”

Voordat de Engelse vliegenier weer naar bevrijd gebied gebracht wordt door een aantal mannen leest de vader van Dirk nog een stuk voor uit Psalm 121. Daarin komt ook kort de schepping ter spraken. In die Psalm staat namelijk: ”Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” Mooi dat Van Reenen oog heeft voor de schepping en de zondeval. De gevolgen van de zondeval zijn desastreus en iedereen heeft ‘het goed’ nodig ‘dat te vinden is in Jezus Christus, voor zondaren’.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.