Home » Genealogie » Trijneke van Meerten (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-1809)

Trijneke van Meerten (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-1809)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gijsbertje van Brenk (1809-1809) weergegeven.1 Als doopgetuige was Katrina2 van Meerten (1747-1837) aanwezig.3 Katrina was weduwe van Gijsbert van Brenk (±1745-1804). Gijsbertje werd op 19 maart 1809 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 8 maart 1809. De ouders van Gijsbertje waren Gijsbert van Brenk (1779-1847) en Johanna Elisabeth Verbrugh (1781-1845). Gijsbertje overleed op 26 maart 1809 zeven dagen na de doopplechtigheid.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 66. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Trijneke genoemd.
  3. Trijneke was de oma van de dopeling.