Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?)

Doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?) weergegeven.1 Adriana werd op 10 augustus 1809 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en ze is geboren op 27 augustus 1809. Haar vader was Jan van Hattem (1774-1847) en haar moeder was Alida2 van Meerten (1774-1853). De vader en moeder waren eveneens doopgetuigen.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 67. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ze heeft eigenlijk twee namen: Alida Daniella.