Home » Genealogie » Doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829)

Doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829) weergegeven.1 Janna Hendrika werd gedoopt op 13 december 1807 in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 31 november 18072. Janna Hendrika was de dochter van Jan van Meerten (1769-1846) en Hendrikje3 van Ginkel (1779-1837). Als doopgetuige was Dirkje van Ginkel (?-?) aanwezig.4

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 64. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit is onmogelijk omdat november slechts 30 dagen telt. We maken er maar van 30 november, maar het zou ook 1 december kunnen zijn.
  3. Ook wel Hendrika genoemd.
  4. Ziende op de leeftijd gaat het vermoedelijk om een zus of nicht.