Home » Feedback & Vragen » Feedback & Vragen 2022: Bent u familie van Machiel van Meerten (1895-1949)?

Feedback & Vragen 2022: Bent u familie van Machiel van Meerten (1895-1949)?

Via de chat van Facebook kreeg ik een vraag over de genealogie van het geslacht Van Meerten. Al meer dan twintig jaar ben ik in mijn vrije tijd, het ene jaar veel meer dan het andere jaar, bezig met stamboomonderzoek. Sinds vorig jaar publiceer ik mijn bevindingen en de gevonden stukken online op de website ‘Oorsprong’. Dat leidt regelmatig tot vragen van (verre) familieleden. Een kennis stelde een vraag over Machiel van Meerten (1895-1949).

Hij vroeg (spelling aangepast):

Bent u familie van Machiel van Meerten, zoon van Arie van Meerten en Maartje Maria van Eck?

Machiel van Meerten werd geboren als Machiel van Eck op 19 februari 1895 te Maurik. Zijn moeder was Maartje Maria van Eck (1864-1931). Machiel werd bij het huwelijk tussen Maartje Maria en Arie van Meerten (1862-1964) wettig erkend en zijn achternaam veranderde daardoor in Van Meerten. Hij trouwde met de Duitse Elisabeth Böhle (1901-1940). De trouwdatum is bij de auteur (nog) onbekend.1 Het echtpaar kreeg voor zover ik nu weet één dochter Irmgard Helene van Meerten (1924-2004). Dit zouden meer kinderen kunnen zijn, omdat het echtpaar bij het begin van hun huwelijk in Duitsland hebben gewoond en ik in Duitsland nog geen genealogisch onderzoek heb gedaan. Machiel van Meerten overleed op 10 mei 1949 te Rotterdam. Irmgard Helene trouwde op haar beurt weer op 25 januari 1950 met Hielke Wijndelt Wichers (1919-1957). Zij kregen ook kinderen, vanwege privacy laat ik dit rusten.2

Nu de vraag van de vraagsteller of Machiel van Meerten familie van mij is. Machiel was dus een zoon van Arie. Arie was op zijn beurt weer een zoon van Rijk van Meerten (1827-1892) en Maria Cornelia van Meerten (1828-1867). Rijk was een zoon van Jan Dirk van Meerten (1786-1871) en Antonia Brouwer (1789-1875). Jan Dirk was een zoon van Dirk van Meerten (±1746-1818) en Maria van Ingen (±1746-1819). Dirk was een zoon van Willem Herbertze van Meerten (?-?) en Aaltje Franse Struik (?-?). We komen in deze tak daarmee (nog) niet verder dan de zeventiende eeuwse Herbert van Meerten (?-?). 3

Zelf ben ik de achterachterkleinzoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).4 Jerfaas was de zoon van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845).5 Jan Willem was de zoon van Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Metje van Oort (1760-1828).6 Jerfaas was een zoon van Jan Klaassen van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootvelt (?-?). Jan was een zoon van Klaas Jansen van Meerten (?-?) en Willemke Cornelisse van Ingen (?-?). Klaas was weer een zoon van Jan Claessen van Meerten (?-?) en Marrigje van ’t Hoof (?-1718). Jan was weer een zoon van Claes Jansz. Van Meerten (?-?) en moeder onbekend. We komen in deze tak daarmee (nog) niet verder dan de zestiende eeuwse Jan van Meerten. 7

Is Machiel van Meerten (1895-1949) familie van mij? Waarschijnlijk heel ver. Maar of en wanneer de takken bij elkaar gebracht kunnen en zullen worden zal de toekomst uitwijzen. Wellicht heeft de vraagsteller meer gegevens en zou hij deze willen delen.

Voetnoten

  1. Mocht de vraagsteller of iemand anders daar wel bekend mee zijn dan graag doorgeven via info@oorsprong.info.
  2. De bronnen bij deze gegevens heb ik (nog) niet online gezet op mijn website.
  3. De bronnen bij deze gegevens heb ik (nog) niet online gezet op de website ‘Oorsprong’. Wel was er ooit een vraag over Arie van Meerten in de Nieuwsbrief van de Historische Kring Kesteren en Omstreken: https://oorsprong.info/de-tiende-jaargang-van-de-nieuwsbrief-hkko-over-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar, inclusief foto, is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.
  7. De bronnen bij het laatste deel van deze gegevens heb ik (nog) niet online gezet op de website ‘Oorsprong’.