Home » Genealogie » David Dijkstra (1873-?) in het militieregister

David Dijkstra (1873-?) in het militieregister

In het jaar 1811 werd in Nederland de militaire dienstplicht ingevoerd. Er werden daarvoor registers bijgehouden: de militieregisters. Militieregisters ‘is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen’.1 Voor genealogisch onderzoek zijn deze militieregisters van grote waarde omdat ze vaak meer informatie bevatten over o.a. het uiterlijk van een persoon en de familieomstandigheden. David Dijkstra (1873-?) die in 1904 te Hilversum in het huwelijk trad met Maria van Meerten (1880-?) is ook opgenomen in de militieregisters.2 Hieronder de informatie uit het register.

David Dijkstra (1873-?) werd geboren in Sappemeer (provincie Groningen) op 15 april 1873.3 Hij woonde bij inschrijving in Amsterdam (provincie Noord-Holland). Zijn vader was Joseph Dijkstra (1835-1880) en zijn moeder Hendelena Haalman (1835-1875). Beide ouders waren ten tijde van de inschrijving al overleden. Vanwege het vroege overlijden van de ouders van David was Marcus Haalman (1841-1921) zijn voogd. Deze Marcus was zijn oom en woonde te Naarden.4 David was van beroep diamantslijper. Hij krijgt een vrijstelling omdat hij absent was tijdens dienst. Deze vrijstelling werd op 15 december 1892 uitgesproken en voorzien van een handtekening van de voorzitter.

Voetnoten

  1. https://www.openarch.nl/indexen/9/militieregisters?lang=nl.
  2. Deze inschrijving is te raadplegen op de website van het Noord-Hollands archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-david-dijkstra-1873/.
  4. Marcus was een broer van zijn moeder Hendelena.