Home » Geologie » Wim de Jong publiceerde dit jaar twee artikelen in ‘Journal of Geology and Geophysics’

Wim de Jong publiceerde dit jaar twee artikelen in ‘Journal of Geology and Geophysics’

In het tijdschrift ‘Journal of Geology and Geophysics’ verschenen dit jaar twee artikelen van dr. ir. Wim M. de Jong en zijn collega drs. Gea V.A. Mulder. Het eerste artikel gaat over de viscositeit van gesteenten. Het tweede artikel gaat over zoutdiapirisme in een catastrofaal scenario. Hieronder een korte samenvatting.

Viscositeit

Binnen de standaard geologie wordt ervan uitgegaan dat harde gesteenten zich onder hoge stress (druk en/of temperatuur) stroperig gedragen (‘behave like a fluid’). Deze gedachte berust op de theorie van David Griggs uit 1939 over de viscositeit van gesteenten. De Jong en Mulder hebben deze theorie uitgebreid bestudeerd en komen tot zeven fouten die, volgens hen, ‘elk een of meer principes van correct wetenschappelijk onderzoek schenden’.1

Diapirisme

In Nederland zijn zoutpijlers (zoutdiapieren) welbekend. Het ‘omhoogkomen’ van deze zoutpijlers wordt ook wel diapirisme genoemd. Hierover is al veel geschreven en gepubliceerd, bijvoorbeeld door creationisten zoals ing. Stef Heerema.2 Binnen de huidige geologie wordt het ‘omhoogkomen’ van deze zoutdiapieren verklaard door een langzaam, miljoenen jaren durend, proces van ‘zoutstroming’. Dit is, volgens De Jong en Mulder, gebaseerd op de theorie van Griggs, dat vast gesteente zich stroperig kan gedragen. De Jong en Mulder verwijzen voor fouten in deze theorie naar hun voorgaande artikel (zie hierboven). Als diapirisme niet op deze wijze kan zijn ontstaan, wat is het alternatief? Het alternatief van De Jong en Mulder lijkt op die van Heerema. Volgens de onderzoekers zijn de zoutdiapieren ontstaan als zoutmagma’s die in korte tijd omhoog zijn gestuwd in kilometers diep, modderig en turbulent water. Dit vereist uiteraard wel een catastrofaal scenario. De geleerden geven aan dat dit scenario niet alleen kan verklaren hoe de zoutdiapieren ontstaan zijn, maar ook andere belangrijke geologische kenmerken van de aarde, zoals door water gevormde geologische macro-structuren.3

Voetnoten

  1. Bron: Jong, W.M. de, Mulder, G.V.A., 2021, Griggs’ Theory of the Viscosity of Rocks: A Chain of Mistakes, Journal of Geology and Geophysics 10 (3): 1-5. https://www.longdom.org/open-access/griggs-theory-of-the-viscosity-of-rocks-a-chain-of-mistakes.pdf.
  2. Zie voor een uitgebreid overzicht deze link: https://oorsprong.info/het-vulkanisch-zoutmodel-vzm-van-ing-stef-heerema-een-overzicht/.
  3. Bron: Jong, W.M. de, Mulder, G.V.A., 2021, The Rise of Diapirs: A Catastrophe Scenario, Journal of Geology and Geophysics 10 (5): 1-6. https://www.longdom.org/open-access/the-rise-of-diapirs-a-catastrophe-scenario.pdf.

1 reactie

Reacties zijn gesloten.