Home » Nieuws » Vernieuwde website ‘Oorsprong’ één jaar online

Vernieuwde website ‘Oorsprong’ één jaar online

Vandaag is het een jaar geleden dat de compleet vernieuwde website van ‘Oorsprong’ online ging. Het werd de thuisbasis van de creationistische organisatie Fundamentum. Sinds 18 maart 2021 konden we maar liefst 765 artikelen online zetten. Toen de website de 750 artikelen passeerde schreven we een mijlpaalartikel.1 Daar kunt u zien dat vooral de nieuwsartikelen over de discussie rond homoseksualiteit en transgenderisme veelvuldig bezocht worden.

De website omvat naast veel artikelen over geloof, wetenschap en apologetiek ook materiaal over Betuwse steekgeschiedenis en de genealogie van de familie Van Meerten. Het eerste artikel dat geplaatst werd op deze website ging over de regenboogtas van de IKEA.2 Het meest recente artikel bevat een bespreking van het kinderboek ‘Verscholen vijand’.3 De website bevat naast tekstuele artikelen ook YouTube-video’s.

Op de Facebookpagina van Fundamentum zullen we het komende jaar alle, voor de discussie geloof-wetenschap-en-apologetiek relevante, artikelen nog een keer voor het voetlicht brengen.4 We bedanken de lezers voor hun trouwe support en de (soms ongezouten) feedback. Dat is bemoedigend, ondersteunend en zelfreflecterend! We zien, als de Heere de gezondheid en het leven geeft, uit naar nog een jaar ‘Oorsprong’.

Voetnoten

  1. Zie: https://oorsprong.info/mijlpaal-zevenhonderdvijftig-artikelen-op-oorsprong-info/.
  2. https://oorsprong.info/ikea-wijst-met-de-regenboogtas-op-de-zondvloed-een-boodschap-van-zonde-en-genade/.
  3. https://oorsprong.info/discussie-tussen-kinderen-over-intelligent-ontwerp-en-het-bestaan-van-god-een-bespreking-van-verscholen-vijand/.
  4. Zie voor onze Facebookpagina deze link: https://www.facebook.com/FundamentumNL.