Home » Onderwijs » Vegeteritus, palingtrek en geschapen sterren – Bespreking van ‘Opa is de weg kwijt’

Vegeteritus, palingtrek en geschapen sterren – Bespreking van ‘Opa is de weg kwijt’

“De volgende morgen is Tom al vroeg wakker. Hij hoort beneden iemand roepen. Het is beppe. Ze roept pake. Tom gaat snel naar beneden. ‘Pake is weg,’ zegt beppe. Haar stem trilt. ‘Waar is hij dan?’ vraagt Tom. ‘Dat weet ik niet,’ zegt beppe, terwijl ze haar armen in de lucht steekt. ‘Ik kom net beneden en kan hem nergens meer vinden. Ik denk dat hij weer alleen de straat op is gegaan.’”

De opa van Tom en Tes lijdt aan Alzheimer. Voor kinderen kan het aangrijpend zijn als opa (of oma) langzaam dingen lijkt te vergeten. Op een gegeven moment zelfs de naam van hun kleinkind. Rijk Arends heeft hierover een mooi kinderboek geschreven. Het boek werd dit jaar uitgegeven bij uitgeverij Den Hertog en is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Arends komt dichtbij de belevingswereld van het kind. Hij beschrijft de moeite en het verdriet, maar ook de vindingrijkheid van kinderen om te komen tot oplossingen. Het boek zal daarom zeker aanspreken bij kinderen die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Het is een leuk geschreven boek dat gaat over een logeerpartij van Tom en Tes bij pake en beppe (in Friesland). Warm aanbevolen voor kinderen vanaf groep 4!

Geschapen sterren

De auteur heeft ook oog voor Gods schepping. Wanneer Tom niet kan slapen vanwege de zorgen over pake dan kijkt hij door het raam naar buiten en ziet hij de sterren. Arends: “Hoe langer hij kijkt, hoe meer het er zijn. Als God zoveel sterren kan maken, kan Hij ook voor pake zorgen. Opeens is de pijn in zijn buik verdwenen.” (blz. 46)

Palingtrek

Tom doet in Friesland mee met een viswedstrijd. Hij vangt een kronkelende paling en wint daarmee een prijs. Pake weet veel van palingen omdat hij als klein jongentje vaak met zijn vader mee ging vissen. Hij vertelt aan de kinderen over een wonder in Gods schepping: de palingtrek. Lees maar mee op bladzijde 61:

”Wist je trouwens dat paling helemaal naar de andere kant van de wereld zwemt om daar heel diep in de zee jonkies te krijgen?’ ‘Is die paling van Tom niet in Friesland geboren?’ vraagt Tes. ‘Nee, hoor’ zegt pake. ‘Duizenden kilometers hiervandaan. Die is helemaal hiernaartoe komen zwemmen.’ ‘Wat weet u toch veel!’ zegt Tes.

Mooi dat de auteur hier oog voor heeft en kinderen verwondering bijbrengt over de almacht van God, maar ook over het wonder van Zijn schepping.

Dit boek zal binnenkort in onze webshop te koop worden aangeboden.

Rijk Arends heeft meer kinder- en jeugdboeken geschreven. Zie hier voor een bespreking van ‘Tornado’ en hier voor een bespreking van ‘De andere wereld’

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2023’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.