Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Tweede overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Tweede overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte1 van Jan Willem van Meerten (1878-1944) weergegeven.2 Op 10 augustus 1945 is vanaf een uittreksel uit het register van overlijden in de Gemeente Valburg het overlijden van Jan Willem ingeschreven door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren. Uit het uittreksel blijkt dat Jan Willem op 5 november 1944 om half vier in de nacht is overleden in de leeftijd van zes en zestig jaar. Jan Willem was sigarenmaker van beroep en geboren en woonachtig in de Gemeente Kesteren.3 Hij was de echtgenoot van Teuntje Wevers (1887-1967)4 en de zoon van wijlen de echtelieden Jerfaas van Meerten (1837-1907) en Elizabeth Vermeer (1845-1908).5

Voetnoten

  1. De eerste overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-overlijdensakte-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944/.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1945, aktenummer 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.