Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Geboorteakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Geboorteakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) weergegeven.1 Op 16 februari 1878 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. Hij was toen veertig jaar oud en karman van beroep. Hij woonde te Opheusden. De vader gaf aan dat Jan Willem op 15 februari 1878 in de avond om negen uur is geboren uit zijn echtgenote Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Jerfaas nam twee getuigen mee: (1) Michiel Lindner (1833-1881), vier en veertig jaar oud en broodventer van beroep, en (2) Gerrit van der Zande (1843-1918), vier en dertig jaar oud en klerk van beroep.3 Helaas kon Jerfaas de akte niet onderteken omdat hij geen tekenen noch schrijven geleerd heeft. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jan Willem op 30 augustus 1907 in het huwelijk is getreden met Teuntje Wevers (1887-1967).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1878, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  3. Gerrit van der Zande was een zoon van burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882).
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.