Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1889-1970) en Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1889-1970) en Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1889-?) en Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt Doetinchem.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1889-1970) en Hermanna Johanna Kappert (1890-1958).1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 13 april 1916 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt-Doetinchem om een huwelijk aan te gaan.

Gerrit van Meerten was zeven en twintig jaar oud en beroepsmilitair van beroep. Hij was geboren te Kesteren en woonachtig te Arnhem.2 Hij was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).3

Hermanna Johanna Kappert was zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Ambt Doetinchem en laatst woonachtig te Arnhem.4 Zij was de meerderjarige dochter van Johan Kappert (1864-1937) en wijlen Naatjen Stoltenborg (1865-1904). Johan was twee en vijftig jaar oud, slagersknecht van beroep en woonachtig te Ambt Doetinchem. De vader was aanwezig op de bruiloft en gaf toestemming tot dit voorgenomen huwelijk.

De afkondiging van dit huwelijk heeft onverhinderd plaats gevonden te Ambt Doetinchem en te Arnhem op 30 september 1916. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Arend Kappert (1887-1934), negen en twintig jaar oud, landbouwer van beroep, woonachtig te Ambt Doetinchem, broer van de bruid.
  2. Willem Kappert (1892-1962), vier en twintig jaar oud, metselaar van beroep, woonachtig te Ambt Doetinchem en broer van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Ambt Doetinchem, huwelijksakten, 1916, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1889/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hermanna-johanna-kappert-1890-1958/.