Home » Genealogie » Eerste overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Eerste overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944)

Eerste overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de eerste overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1878-1944) weergegeven.1 Op 7 november 1944 verscheen Ruth Verwoert (1906-1984) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om aangifte te doen van het overlijden van Jan Willem. Ruth was acht en dertig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig te Kesteren. Hij verklaarde dat Jan Willem op 5 november 1944 om half vier in de nacht is overleden binnen de Gemeente Valburg in de leeftijd van zes en zestig jaar. Hij was geboren en woonachtig in de Gemeente Kesteren en sigarenmaker van beroep.2 Jan Willem was de echtgenoot van Teuntje Wevers (1887-1967)3 en de zoon van wijlen de echtelieden Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, overlijdensakten, 1944, aktenummer 102. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.