Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955)

Tweede overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955)

Eerste overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Oldebroek.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte1 van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) weergegeven.2 Uit het uittreksel van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hilversum blijkt dat Gabrielle Jacomina overleden is op 8 februari 1955 om kwart voor vier. Dit werd op 11 februari 1955 overgenomen in het Register van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Oldebroek. Gabriella Jacomina is overleden in de leeftijd van twee en zeventig jaar en zonder beroep. Zij was geboren te Groningen en woonachtig te Oldebroek.3 Gabriella Jacomina was gehuwd met Jan Pot (1874-1857) en een dochter van wijlen de echtelieden Hendrik Jan Rink (1847-1883) en Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908).4

Voetnoten

  1. Haar eerste overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-overlijdensakte-van-gabrielle-jacomina-rink-1882-1955/.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Oldebroek, geboorteakten, 1955, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gabrielle-jacomina-rink-1882-1955/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.