Home » Genealogie » Eerste overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955)

Eerste overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955)

Eerste overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hilversum.

Hierboven wordt de eerste overlijdensakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) weergegeven.1 Op 9 februari 1955 verscheen Jan van Velzen (1906-1987) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hilversum om aangifte te doen van het overlijden van Gabrielle Jacomina. Jan was acht en veertig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Hilversum. Hij verklaarde dat Gabrielle Jacomina op 8 februari 1955 om kwart voor vier in de middag is overleden in de leeftijd van twee en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Groningen en woonachtig te Oldebroek.2 Gabrielle Jacomina was gehuwd met Jan Pot (1874-1957) en een dochter van wijlen de echtelieden Hendrik Jan Rink (1847-1883) en Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hilversum, overlijdensakten, 1955, aktenummer 93. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gabrielle-jacomina-rink-1882-1955/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.