Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Pot (1874-1957)

Overlijdensakte van Jan Pot (1874-1957)

Overlijdensakte van Jan Pot (1874-1957) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Oldebroek.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Pot (1874-1957) weergegeven.1 Op 20 september 1957 verscheen Adriaan Bastiaan Pot (1915-?)2 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Oldebroek om aangifte te doen van het overlijden van Jan. Adriaan Bastiaan was een en veertig jaar oud, makelaar van beroep en woonachtig te Hilversum. Hij verklaarde dat Jan op 20 september 1957 om vier uur in de nacht is overleden in de leeftijd van drie en tachtig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Giessendam en woonachtig te Oldebroek. Jan was weduwnaar van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) en een zoon van wijlen de echtelieden Leendert Pot (1846-1917) en Heiltje Schakel (1854-1923).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Oldebroek, geboorteakten, 1957, aktenummer 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hij was de zoon van de overledene.