Home » Evolutietheorie » Toen kwam de leer van Darwin in Afrika en toen ging alles mis? – Discovery Institute brengt een nieuw boek uit van Nigeriaans geleerde wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi

Toen kwam de leer van Darwin in Afrika en toen ging alles mis? – Discovery Institute brengt een nieuw boek uit van Nigeriaans geleerde wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi

Bij mijn weten heeft de bekende grondlegger van de moderne evolutietheorie, Charles Darwin, Afrika nooit bezocht. Maar zijn ideeën hebben wel voet aan de grond gekregen op dit continent. Nigeriaanse geleerde wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi (1948-2021)1 is daar niet zo over te spreken. Hij schreef er een boek over: ‘Darwin comes to Africa: Social Darwinism + British Imperialism in Northern Nigeria’. Dit boek is verder gereedgemaakt door Discovery Institute en wordt dit voorjaar uitgebracht door deze Amerikaanse denktank voor Intelligent Design. Het boek gaat vooral over het zogenoemde Sociaal Darwinisme, een stroming binnen de sociale wetenschappen waarbij uitgegaan wordt van een maatschappelijke doorwerking van Darwins evolutietheorie, maar ook over de uniciteit van de mens.2

Beschrijving

Volgens de beschrijving in de webwinkel van Discovery Institute was Charles Darwin ‘niet alleen de vader van een wetenschappelijke theorie, maar ook de vader van een giftige sociologische ideologie die een racistische koloniale politiek voedde’. Voor de mensen van Discovery Institute, de Amerikaanse denktank voor Intelligent Design, is het boek van dr. Oluniyi ‘ontnuchterend’ en geeft de geleerde ‘de verraderlijke impact van Darwinistische ideeën op het Britse koloniale beleid in Noord-Nigeria’ weer. Oluniyi doet dit op basis van officiële documenten, openbare verklaringen en bevestigde historische gebeurtenissen. Evolutionair racisme en survival of the fittest werd ‘systematisch’ gebruikt om donkere Afrikanen te vernederen. Hierdoor ontstond bij sommige mensen een blijvend minderwaardigheidscomplex. Volgens de geleerde moet Sociaal Darwinisme gezien worden als onethisch en moeten alle mensen gelijkwaardig behandeld worden. Ook mensen op het continent Afrika zijn waardevol én hebben, ook in het verleden, baanbrekend bijgedragen aan de geschiedenis van de mensheid. Het boek wordt aanbevolen door dr. Richard Ochieng’, dr. Robert F. Shedinger, dr. Richard Weikart3, dr. Michael A. Flannery en dr. John G. West.

Dr. John G. West

De laatst genoemde geleerde hierboven stuurde afgelopen dinsdag een nieuwsbrief met het verzoek om steun voor de pr-campagne van dit boek. Dr. West geeft in de nieuwsbrief extra informatie over de totstandkoming van het boek. Het idee om dit boek te schrijven ontstond op het moment dat predikant, journalist en theoloog, wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi (1948-2021), in 2017 naar Amerika afreisde om daar het zomerprogramma van Center for Science and Culture te volgen. Aan het einde van een seminar besloot dr. Oluniyi een boek te schrijven over de impact van het Sociaal Darwinisme op zijn thuisland Nigeria. In de jaren die volgenden wisselde West honderden e-mails met Oluniyi uit en kreeg het boek vorm. In de zomer van 2021 voltooide Oluniyi zijn manuscript. Een korte tijd later liep deze geleerde COVID-19 op en overleed. Nu wordt het boek volgende maand D.V. uitgegeven onder de hoofdtitel ‘Darwin comes to Africa’. Om het boek te voltooien én miljoenen mensen te bereiken wil Discovery Institute 50.000 dollar aan fondsen binnen halen.

Volgens West denken veel mensen dat het evolutiedebat een discussie vanuit een ivoren toren is. De geleerde geeft aan dat de ogen van mensen geopend moeten worden voor de gevolgen van deze ideologie. West denkt dat het boek van Oluniyi hierbij zal helpen: “Olufemi’s boek legt bloot hoe sociaal darwinisten in Afrika zwarten lager op de evolutionaire schaal plaatsten dan blanken. Het onderstreept ook hoe christelijke missionarissen zich verzetten tegen deze verraderlijke ideologie. Ten slotte presenteert het boek overtuigende argumenten dat we allemaal lid zijn van hetzelfde mensenras en dat ieder van ons het intelligente ontwerp van onze Schepper weerspiegelt.” Zijn mensen met een andere huidskleur minder waard dan mensen met een blanke huidskleur? Dat is onzin! Op de beschrijving afgaande, wordt dit boek door mij van harte aanbevolen!

  1. Dr. Olufemi Oluniyi promoveerde in 1995 aan de University of Aberdeen op een proefschrift waarvan de titel vooralsnog de auteur onbekend is. Het vakgebied waarin hij promoveerde was Political Theology and Advocacy Journalism.
  2. Zie voor meer informatie en bestellen: https://www.discovery.org/b/darwin-comes-to-africa/.
  3. In Nederland bekend door het vertaalde werk ‘De dood van de mensheid en een pleidooi voor leven. Zie: http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/boek/49.