Home » Sociologie

Categorie archieven: Sociologie

Urker schedels in Weet Magazine

Het was in 2010 een beladen gebeurtenis die in alle stilte plaatsvond op het kerkhof bij het Kerkje aan Zee. Niet zo verwonderlijk, aangezien het hier om een gevoelige kwestie ging. Het ging hier om de herbegrafenis van enkele Urker schedels, die 133 jaar ervoor van de begraafplaats waren gehaald en in 2010 dus alsnog hun laatste rustplaats vonden.

In het nieuwe nummer van Weet Magazine, dat in de eerste week van oktober is verschenen, staat een vijf pagina’s tellend artikel over deze schedelroof. Plaatsgenoot Tiemen Roos, tevens lid van Comité Urker schedels, wordt hierin geïnterviewd door eindredacteur Johan Démoed. Rond eind negentiende, begin twintigste eeuw waren wetenschappers erg gebrand op het verzamelen en bestuderen van menselijke schedels. Voornamelijk gemeenschappen waarvan men vermoedde dat er weinig inmenging van buitenaf was, zoals Urk, werden interessant. Zes Urker schedels belandden zo in de collecties van Leiden, Utrecht en het Duitse Göttingen. Een paar Urkers richtten, toen dit bekend werd in 2007, een comité op, dat alles op alles zette om de Urker schedels terug te krijgen. Hoe de schedels in de collecties van Leiden en Göttingen zijn beland is niet duidelijk, maar van de drie in de Utrechtse collectie is dat wél helder. Tiemen deelt het bijzondere verhaal hiervan. Verder wordt er ingegaan op het sociaal darwinisme en het gevaar hiervan, en ook komt het wonder van Urk ter sprake. Vanaf 3 oktober ligt dit nieuwe nummer van Weet Magazine in de christelijke boekhandels op Urk.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Het Urkerland. De volledige bronvermelding luidt: Redactie, 2023, Urker schedels in Weet Magazine, Het Urkerland 28 september 2023: 23 (artikel).

Toen kwam de leer van Darwin in Afrika en toen ging alles mis? – Discovery Institute brengt een nieuw boek uit van Nigeriaans geleerde wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi

Bij mijn weten heeft de bekende grondlegger van de moderne evolutietheorie, Charles Darwin, Afrika nooit bezocht. Maar zijn ideeën hebben wel voet aan de grond gekregen op dit continent. Nigeriaanse geleerde wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi (1948-2021)1 is daar niet zo over te spreken. Hij schreef er een boek over: ‘Darwin comes to Africa: Social Darwinism + British Imperialism in Northern Nigeria’. Dit boek is verder gereedgemaakt door Discovery Institute en wordt dit voorjaar uitgebracht door deze Amerikaanse denktank voor Intelligent Design. Het boek gaat vooral over het zogenoemde Sociaal Darwinisme, een stroming binnen de sociale wetenschappen waarbij uitgegaan wordt van een maatschappelijke doorwerking van Darwins evolutietheorie, maar ook over de uniciteit van de mens.2

Beschrijving

Volgens de beschrijving in de webwinkel van Discovery Institute was Charles Darwin ‘niet alleen de vader van een wetenschappelijke theorie, maar ook de vader van een giftige sociologische ideologie die een racistische koloniale politiek voedde’. Voor de mensen van Discovery Institute, de Amerikaanse denktank voor Intelligent Design, is het boek van dr. Oluniyi ‘ontnuchterend’ en geeft de geleerde ‘de verraderlijke impact van Darwinistische ideeën op het Britse koloniale beleid in Noord-Nigeria’ weer. Oluniyi doet dit op basis van officiële documenten, openbare verklaringen en bevestigde historische gebeurtenissen. Evolutionair racisme en survival of the fittest werd ‘systematisch’ gebruikt om donkere Afrikanen te vernederen. Hierdoor ontstond bij sommige mensen een blijvend minderwaardigheidscomplex. Volgens de geleerde moet Sociaal Darwinisme gezien worden als onethisch en moeten alle mensen gelijkwaardig behandeld worden. Ook mensen op het continent Afrika zijn waardevol én hebben, ook in het verleden, baanbrekend bijgedragen aan de geschiedenis van de mensheid. Het boek wordt aanbevolen door dr. Richard Ochieng’, dr. Robert F. Shedinger, dr. Richard Weikart3, dr. Michael A. Flannery en dr. John G. West.

Dr. John G. West

De laatst genoemde geleerde hierboven stuurde afgelopen dinsdag een nieuwsbrief met het verzoek om steun voor de pr-campagne van dit boek. Dr. West geeft in de nieuwsbrief extra informatie over de totstandkoming van het boek. Het idee om dit boek te schrijven ontstond op het moment dat predikant, journalist en theoloog, wijlen dr. Olufemi O. Oluniyi (1948-2021), in 2017 naar Amerika afreisde om daar het zomerprogramma van Center for Science and Culture te volgen. Aan het einde van een seminar besloot dr. Oluniyi een boek te schrijven over de impact van het Sociaal Darwinisme op zijn thuisland Nigeria. In de jaren die volgenden wisselde West honderden e-mails met Oluniyi uit en kreeg het boek vorm. In de zomer van 2021 voltooide Oluniyi zijn manuscript. Een korte tijd later liep deze geleerde COVID-19 op en overleed. Nu wordt het boek volgende maand D.V. uitgegeven onder de hoofdtitel ‘Darwin comes to Africa’. Om het boek te voltooien én miljoenen mensen te bereiken wil Discovery Institute 50.000 dollar aan fondsen binnen halen.

Volgens West denken veel mensen dat het evolutiedebat een discussie vanuit een ivoren toren is. De geleerde geeft aan dat de ogen van mensen geopend moeten worden voor de gevolgen van deze ideologie. West denkt dat het boek van Oluniyi hierbij zal helpen: “Olufemi’s boek legt bloot hoe sociaal darwinisten in Afrika zwarten lager op de evolutionaire schaal plaatsten dan blanken. Het onderstreept ook hoe christelijke missionarissen zich verzetten tegen deze verraderlijke ideologie. Ten slotte presenteert het boek overtuigende argumenten dat we allemaal lid zijn van hetzelfde mensenras en dat ieder van ons het intelligente ontwerp van onze Schepper weerspiegelt.” Zijn mensen met een andere huidskleur minder waard dan mensen met een blanke huidskleur? Dat is onzin! Op de beschrijving afgaande, wordt dit boek door mij van harte aanbevolen!

De biologie van het Tweede Rijk: Sociaal Darwinisme en de Eerste Wereldoorlog

Welke invloed had het Sociaal Darwinisme op (het uitbreken van) de Eerste Wereldoorlog? Discovery Institute zet dit uiteen in een Engelstalige video. Een interessante, maar schokkende film, over Sociaal Darwinisme en de Eerste Wereldoorlog. Helaas is deze voor de Nederlandstalige kijker niet ondertiteld. De video is vanwege (terechte) leeftijdsbeperking alleen te zien via YouTube.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=9n900e80R30.