Home » Evenement » Standaard email naar het scribaat of secretariaat van verschillende kerkelijke gemeenten over het congres van 26 juni 2021

Standaard email naar het scribaat of secretariaat van verschillende kerkelijke gemeenten over het congres van 26 juni 2021

Geachte scriba,

Zoals u wellicht weet organiseer ik in Opheusden jaarlijks een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Helaas gaat dat door de huidige coronamaatregelen nu niet door. Er is nu echter een alternatief. Op 26 juni 2021 D.V. organiseer ik een congres met als subthema Intelligent Design. Zou u dit in uw gemeente willen aankondigen of anderszins bekendmaken? Een flyer is hier te downloaden en als bijlage toegevoegd.

Op dit congres over Intelligent Design komen diverse christenacademici aan het woord die spreken over verschillende onderwerpen in de natuur. De eerste spreker, een theoloog, kijkt naar de onfeilbaarheid (inerrancy) van de Schrift. De tweede spreker, een historicus, legt een verband tussen het boek der natuur en de Schrift (zoals deze ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis te vinden is). De derde spreker, een wetenschapsfilosoof, leidt het concept Intelligent Design in. De vierde spreker, een bioloog, gaat in op de fijnafstemming in de natuur (vooral biologie) en hoe deze fijnafstemming wijst op de Schepper. De vijfde spreker, een medisch bioloog, verwondert zich in een lezing over ons immuunsysteem. De zesde spreker, eveneens een medisch bioloog, doet hetzelfde maar dan met de foetale bloedsomloop en hoe dit bij de geboorte omgezet wordt in de huidige bloedsomloop. De zevende spreker, een geoloog, gaat in op de bekende Cambrische Explosie. In de avond zijn er nog twee Engelstalige lezingen, allebei van een paleontoloog/geoloog: een over dinosauriërs en de ander over Mosasauriërs (de zeereptielen die fossiel bij Maastricht gevonden worden). We hopen dat dit een mooie en gezegende dag zal worden.

Diverse jongeren, maar ook ouderen, worstelen met het vraagstuk van geloof en wetenschap. Deze worsteling kan zo erg zijn dat de jongere, of oudere, de kerk (dreigt te) verla(a)t(en). Dit is zorgelijk! Deze congressen zijn bedoeld om jong en oud toe te rusten op het gebied van geloof en wetenschap. Ze zijn bedoeld ter bemoediging en aansporing om ook in de wetenschap actief te zijn. De huidige evolutietheorie lijkt roet in het eten te gooien. Het is niet mogelijk om deze theorie fatsoenlijk te combineren met het christelijk geloof. Dat hoeft ook niet wanneer we met andere ogen, met geloofsogen, naar de werkelijkheid kijken. De wereld om ons heen wijst naar een Schepper en is niet door stom toeval of onvermijdelijkheid ontstaan. Alles zit zeer ingenieus in elkaar. En hoewel we deze werkelijkheid door de sluiers van de zondeval zien, zijn er nog steeds sporen daarvan zichtbaar. Opdat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 1).

Het congres is geschikt voor predikanten, kerkenraadsleden, docenten, catecheten, studenten en academici. Ook geïnteresseerde leken zijn welkom! Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting of Fundamentum. Dit congres is een particulier initiatief van Fundamentum in samenwerking met Geloofstoerusting. Op de website oorsprong.info is meer informatie over het congres en de sprekers te vinden. Daar kunnen we ook meer lezen over het brede thema ‘Geloof en Wetenschap’. Een greep van vijf artikelen: (1) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf. (2) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort. (3) Minister Van ’t Wout heeft Kamervragen over zoutvloei beantwoord. (4) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk. (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven. Veel leesplezier!

Mocht u interesse hebben voor een lezing/presentatie voor uw gemeente over ‘geloof en wetenschap’ of meer specifiek ‘schepping of evolutie’ dan kunt u contact opnemen met mij (info@oorsprong.info). Mocht u vragen hebben over dit congres of een andere vraag/opmerking over dit thema dan kunt u ook contact opnemen via dat adres.

Hopelijk tot ziens op 26 juni 2021 D.V.,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

info@oorsprong.info

www.oorsprong.info