Home » Bijbelse geschiedenis » Pinksteren – Hoe zag de tempel van Herodes eruit?

Pinksteren – Hoe zag de tempel van Herodes eruit?

Morgen en overmorgen is het Pinksteren. We staan dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. In Lukas 24:53 staat dat de discipelen na de hemelvaart van Christus altijd in de tempel te vinden waren om te bidden en God te loven.1 Ook na de uitstorting van de Heilige Geest zijn de discipelen in de tempel te vinden. Hoe zag deze tempel eruit? Megalim Institute2 heeft een video op YouTube geplaatst die gaat over deze (bouw van de) tempel.3 Hierdoor krijgen we een beeld in welke tempel de discipelen rond de tijd van Pinksteren aanwezig waren. We embedden de video hieronder. Kijk en verwonder! Helaas is de video wel in de Engelse taal (met Engelse ondertiteling).

Voetnoten

  1. Lukas 24:53 (SV): “En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.
  2. Zie hier de website van dit instituut: https://www.megalim.org.il/.
  3. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=ElAMqb5Jc78.