Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (15) De grafzerk van Gijsbert van Hardenbroeck (?-1608)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (15) De grafzerk van Gijsbert van Hardenbroeck (?-1608)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De vijftiende bijdrage in deze serie gaat over de grafzerk van Gijsbert van Hardenbroeck.

In de kerk van Rijswijk (Betuwe) ligt ‘op het choor’ de hierboven afgebeelde zerk. Van Hangest D’Yvoy heeft deze getekend. Op de zerk is het volgende te lezen: “Int jaer onse Heere Jesu Christi duysent ses hondert en acht sterft joncheer Gysbert van Hardenbroeck Maarschalk van Abcoude ende Eemland.” Vanuit de genealogische gegevens weten we dat hij kort hertrouwd is geweest met Bertha van Bemmel, dochter van Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten.3

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het parenteel van het laatstgenoemde echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.