Home » Genealogie » Overlijdensakte van Helena van Meerten (1802-1890)

Overlijdensakte van Helena van Meerten (1802-1890)

Overlijdensakte van Helena van Meerten (1802-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Helena van Meerten (1802-1890) weergegeven.1 Op 4 augustus 1890 verscheen Cornelis Jan Langboom (1843-1901) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder. Cornelis Jan was zeven en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Albertus Blankestijn (1865-1957), vier en twintig jaar oud en secretarie-beambte van beroep. Hij was niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Helena op 2 augustus 1890 om vijf uur in de avond is overleden in de leeftijd van negen en tachtig jaar. Zij was zonder beroepen woonachtig te Lienden. Zij was geboren op 3 februari 1802 te Lienden.2 Helena was weduwe van Cornelis Langboom (1798-1868) en een dochter van wijlen de echtelieden Frederik van Meerten (1766-1845) en Luthera3 van de Peppel (1768-1830).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1890, aktenummer 59. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-helena-van-meerten-1802-1890/.
  3. Hier ook wel Lotje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.