Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (14) Het rouwbord van Catharina van Goltsteijn (?-1675)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (14) Het rouwbord van Catharina van Goltsteijn (?-1675)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De veertiende bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Catharina van Goltsteijn.

Het rouwbord van Catharina van Goltsteijn was te vinden in kerk van Rijswijk.3 De tekst op het rouwbord luidt “Hoog Ed: Wel. Geb. Joffrouw Catarina van Golstein † 6 Augus: 1675.”. In het midden zien we het familiewapen Van Goltsteijn, waarschijnlijk is Catharina ongehuwd overleden. Aan de linkerkant zien we de wapens Van Goltsteijn, De Cock van Delwijnen, Van Meeckeren en Van Meerten. Aan de rechterkant zien we de wapens De Hoeck, Forter, Van Montfoort en Van Ruytenberg.

Uitleg: Catharina van Goltsteijn was een dochter van Willem van Goltsteijn en Anna Magdalena de Hoeck. Vader Willem was een zoon van Johan van Goltsteijn en Geertruida de Cock van Delwijnen. Moeder Anna Magdalena was een dochter van Dirk de Houck en Aleid van Montfoort. Opa Johan was een zoon van Johan van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Oma Geertruida was een dochter van Gijsbert de Cock van Delwijnen en Maria van Meerten.4 Opa Dirk was de zoon van ? de Houck en ? van Ruytenberg. Oma Aleid was een dochter van Lodewijk van Montfoort en Anna Forter.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het rouwbord bevat dezelfde kwartieren als het rouwbord van Aleijda van Goltsteijn. Het zijn dus zussen. Zie daarvoor de dertiende bijdrage: https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-13-het-rouwbord-van-aleijda-van-goltsteijn-1673/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-en-gijsbert-de-cock-van-delwijnen-1575/.