Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Doopinschrijving van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Gerrit van Meerten (1830-1834).1 Gerrit werd op 30 augustus 18302 geboren als zoon van het echtpaar Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert3 (1797-1845).4 Hij werd op 3 oktober 1830 in de Hervormde Kerk van Opheusden gedoopt.

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, Doop-, trouw- en lidmatenregister, 1745-1832, Folio 108. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Zijn geboorteakte wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1830-1834/.
  3. Ze wordt ook wel Marritje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.