Home » Kerkgeschiedenis » Predikanten, theologen en andere christenen uit de 17e eeuw en onze vroegste geschiedenis (2) – John Flavel (±1627-1691), Christus klopt op de deur van zondaarsharten

Predikanten, theologen en andere christenen uit de 17e eeuw en onze vroegste geschiedenis (2) – John Flavel (±1627-1691), Christus klopt op de deur van zondaarsharten

‘Christus klopt op de deur van zondaarsharten’, zo luidt de titel van een preek van John Flavel (±1627-1691).1 De preek is opgenomen als onderdeel van de bekende serie ‘Bibliotheek Overjarig Koren’. Het betreft een toepassing van een eerder gehouden preek onder dezelfde titel. Deze is ook opgenomen in deze ‘bibliotheek’. Vandaag kijken we naar wat Flavel in zijn preek zegt over onze vroegste geschiedenis, zoals we die opgeschreven kunnen vinden in het bijbelboek Genesis.

Diepe slaap van Adam als voorbeeld

De zonde heeft een diepe slaap uitgegoten over de zielen van de zondaren. “God spreekt eens of tweemaal, maar de mens let er niet op.” Het lijkt op de slaap ‘die God op Adam deed vallen’.2

Christus eigenaarschap

Christus is onze wettige eigenaar. Hij heeft het onbetwiste recht om ‘de ziel van een ieder van u binnen te gaan en er bezit van te nemen’. Hij heeft ons gemaakt. “Christus klopt op de deur van Zijn huis; Hij heeft het gebouwd en kan er daarom terecht toegang toe eisen’. De mens is namelijk ‘Zijn eigen schepsel’. Flavel verwijst hierbij naar Kolossenzen 1:16.3 Ook het ‘onzichtbare deel’, de ziel, ‘is het werk van Zijn handen, een statig gebouw door Hem Zelf gebouwd.”4

Nieuw schepsel

Een wedergeboren christen wordt door Flavel aangeduid als ‘nieuw schepsel’.5

PS: Het citaat dat ik in het artikel over een oproep tot hoorzitting van ds. Kort gebruikte, kwam uit dit boekje.6

Voetnoten

  1. Flavel, J., 1992, Christus klopt aan de deur van zondaarsharten, Bibliotheek Overjarig Koren 67 (7): 1-20.
  2. Flavel 1992 blz. 3.
  3. Kolossenzen 1:16 (SV): ‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
  4. Flavel 1992 blz. 13.
  5. Flavel 1992 blz. 6.
  6. Zie voor het artikel: https://oorsprong.info/ds-kort-door-gerechtshof-opgeroepen-voor-hoorzitting-een-tweede-aangifte-tegen-de-oud-gereformeerde-predikant/.