Home » Kerkgeschiedenis » Predikanten, theologen en andere christenen uit de 17e eeuw en onze vroegste geschiedenis (1) – Edmund Calamy (±1600-1666), Beven voor de ark van God

Predikanten, theologen en andere christenen uit de 17e eeuw en onze vroegste geschiedenis (1) – Edmund Calamy (±1600-1666), Beven voor de ark van God

‘Beven voor de ark van God’, zo luidt de titel van een preek van ds. Edmund Calamy (±1600-1666) in de serie ‘Bibliotheek Overjarig Koren’. De preek werd in 1989 uitgegeven. Hier bestuderen we de preek op verwijzingen naar onze vroegste geschiedenis, zoals die ook chronologisch te vinden is in Genesis 1-11.

De predikant verwijst in de preek slechts één keer naar onze vroegste geschiedenis en maakt één keer melding van atheïsme. In zijn preek vergelijkt Calamy de ark van het verbond die in de tabernakel en tempel stond met het Evangelie.

Atheïsme

Als de ark van het verbond weggenomen wordt, dan wordt Jezus Christus onder onze voeten vertrapt en de inzettingen van God overtreden. “Lastering en atheïsme komen dan over ons als een gewapend man.”1 Er worden, ook in de tijd van Calamy, allerlei berekeningen gemaakt van de wederkomst. Wanneer deze berekeningen niet uitkomen, is het dé manier ‘om u tot Godloochenaars te maken; achteraf zult u dan niets meer geloven’.2

Ark van Noach

Wanneer de overheden geen plaats aan de ark van het verbond (het Evangelie) geven zal deze ark zijn ‘als de ark van Noach die steeds op de wateren dreef’. Calamy legt niet uit wat zijn bedoeling is met deze vergelijking.3

Voetnoten

  1. Calamy 1989 blz. 13.
  2. Calamy 1989 blz. 23.
  3. Calamy 1989 blz. 21.