Home » Nieuws » Predikant mag blijven preken van College B&W Gorinchem – “We zullen soms meningen moeten verdragen die de onze niet zijn”

Predikant mag blijven preken van College B&W Gorinchem – “We zullen soms meningen moeten verdragen die de onze niet zijn”

Onlangs stelde de Socialistische Partij van de Stad Gorinchem schriftelijke vragen over de komst van predikant dr. Marten Visser eerder dit jaar. Dr. Visser is ook een van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Een verklaring inzake huwelijk en seksualiteit, die veel LHBTI-voorstanders in het verkeerde keelgat geschoten is. Dieuwertje Stevens en Aron Foppen, de vraagstellers, vonden de komst van de predikant een bedreiging voor de LHBTI-ers in de stad en wilde dat het College van Burgemeester en Wethouders ingreep.1

Antwoord

Op 19 april 2022 kwam het College met een antwoord op de gestelde vragen van de SP.2 Het College geeft aan dat we in ons land een vrijheid van meningsuiting en godsdienst kennen. Door de scheiding tussen kerk en staat kan de burgerlijke gemeente geen beslissende invloed uitoefenen op de kerk en daarmee ook niet op de uitnodiging van predikanten door een kerkelijke gemeente. Hoewel er geen beslissende invloed uitgeoefend kan worden, benadrukt het College wel dat het doen van uitlatingen ‘wel een verantwoordelijkheid’ is, ‘zowel van degene die ze doet als van degene die de uitnodiging doet uitgaan’.

(In)tolerant

Het College kan zich voorstellen dat er verschillende gevoelens bij mensen aanwezig kunnen zijn inzake de komst van de predikant. ‘Echter, soms botsen vrijheden en grondrechten’. Ze verwijzen naar het antwoord hierboven. De gemeente wil een zogenoemde Regenboogstad zijn en draagt ook het Regenboogstembusakkoord uit. “Tegelijkertijd heeft het college ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst te respecteren en achten we dit als een zeer groot goed. In onze stad van Tolerantie zullen we soms meningen moeten verdragen – hoe moeilijk dat ook is – die de onze niet zijn. Ook dat is tolerantie.” Hier heeft het College een punt. Je kunt onmogelijk beweren de ‘Stad van Tolerantie’ te zijn als predikanten geweerd worden (wat in feite intolerant is). In de stad Gorinchem moet, volgens het College, iedereen kunnen meedoen en zich veilig en thuis voelen.

Agree to disagree

In het beantwoorden van de vierde vraag, of samenwerking met mensen als dr. Marten Visser onwenselijk is, benadrukt het College opnieuw dat tolerantie een groot goed is. “Het stoppen van het gesprek, de dialoog, past daarbij niet.” Het College geeft opnieuw aan dat het de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting respecteert en vanwege de scheiding tussen kerk en staat geen beslissende invloed kan uitoefenen op religieuze organisaties. Afsluitend: “Soms moeten we constateren dat we niet verder komen dan ‘we agree to disagree’. Wel kan het college, mocht de organisatie hiervoor openstaan, in gesprek gaan met de organisaties die deze personen uitnodigen.” Dat dr. Marten Visser op een open manier het gesprek wil aangaan bleek wel uit zijn toetreding van de demonstranten die openlijk demonstreerden tegen de komst van de predikant naar de stad.3 Fijn dat het College de grondwaarden van onze Nederlandse democratie wil respecteren en niet meegaat in het verwarrende tolerantie/intolerantie-beleid van SP Gorinchem.

Voetnoten

  1. Zie dit artikel voor meer details in deze kwestie: https://oorsprong.info/socialistische-partij-sp-van-de-stad-van-tolerantie-intolerant-tegenover-predikant/.
  2. Het antwoord van het College is hier terug te lezen, dit geldt zowel de vragen van Stevens en Foppen als het antwoord van het College B&W: https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ed0edbf3-79b6-42de-8e44-7c1fc2e708e7.
  3. Zie het in voetnoot 1 genoemde artikel.