Home » Seksuele gerichtheid » Socialistische Partij (SP) van de ‘Stad van Tolerantie’ intolerant tegenover predikant

Socialistische Partij (SP) van de ‘Stad van Tolerantie’ intolerant tegenover predikant

Op zondag 20 maart 2022 preekte dr. M. Visser in de Grote Kerk van Gorinchem.1 Dit schoot de Socialistische Partij (SP) van de stad in het verkeerde keelgat. Deze predikant had, vanwege zijn standpunt inzake homoseksuele praxis, nooit uitgenodigd mogen worden door de kerkenraad. De SP stelde daarom op 24 maart 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.2

Onrust

Al eerder, in 2020, zorgde de komst van dr. M. Visser naar Gorinchem voor onrust in de stad. Er werd zelfs een tegendemonstratie gehouden.3 De predikant wilde toen in gesprek gaan met de demonstranten, maar de politie gaf daarvoor een negatief advies. Hoewel Visser dit jammer vond, gaf hij gehoor aan dit advies. De demonstranten waren opgekomen omdat dr. M. Visser in 2019 de Nashville-verklaring4 had ondertekend.5 Zoals uit de brief blijkt, had de SP verwacht dat dit ‘gezamenlijke geluid’ van de inwoners van de stad gezorgd zou hebben voor blijvende verandering. Maar niets is minder waar: de predikant werd afgelopen maand weer uitgenodigd.

Vragen aan het college

De SP’ers die de schriftelijke vragen indienden, Dieuwertje Stevens en Aron Foppen, vroegen het college hoe zij aankijken tegen de komst van dr. Marten Visser naar de stad. Ze vragen zich af of het college van mening is ‘dat ook wanneer een persoon die tijdens de dienst niet over geaardheid of leefstijl predikt, deze toch voor een onveilige omgeving kan zorgen voor mensen uit de (religieuze) regenbooggemeenschappen’. Deze ‘onveiligheid’ zou dan veroorzaakt worden omdat Visser zich elders wel publiekelijk uitspreekt ‘tegen de LHBTIQ+-gemeenschap’. Stevens en Foppen herinneren het college aan het Regenbusstemakkoord6 van 5 maart 2022, waarin alle coalitiepartijen beloofd hebben om de veiligheid te bevorderen van potentieel kwetsbare groepen. Onder deze laatste groep vallen religieuze LHBTIQ+-mensen. Ze roepen het college op om actie te ondernemen met dit Regenbusstemakkoord in gedachte. De raadsleden geven als laatste aan dat gemeentelijke samenwerking met organisaties die personen, zoals dr. M. Visser, uitnodigen onwenselijk is. Volgens de SP zou de ‘Stad van Tolerantie’ intolerant moeten zijn tegen predikanten die vanuit hun geloofsovertuiging aangeven niet achter homoseksuele praxis te kunnen staan. Dat is bijzonder omdat met het Regenbusstemakkoord juist wordt gepleit voor inclusiviteit en het uitsluiten van bepaalde personen juist wijst op exclusiviteit. De Socialistische Partij krijgt, zoals te verwachten viel, steun van de belangenorganisatie COC Gorinchem. Volgens coördinator Marten Venhovens van COC zijn ‘zijn anti-lhbti-uitspraken (…) gevaarlijk en kunnen’ deze ‘leiden tot zelfdoding of gezinnen die uit elkaar vallen. Wij snappen werkelijk niet waarom het kerkbestuur zo’n haatdragend persoon maar blijft oproepen om te komen prediken’. Venhovens hoopt dat ook kerkleden zich openlijk tegen de komst van Visser zullen uitspreken. In 2020 hield de kerkenraad echter voet bij stuk: “We vinden het een principieel punt om zelf te kunnen beslissen wie bij ons preekt. Gorinchem beroept zich erop een tolerante stad te zijn. We hopen dat dat geldt voor iedereen en ten opzichte van iedereen.” Dat wil zeggen géén intolerantie ten opzichte van predikanten.

Dr. Marten Visser

Opnieuw vallen hier harde woorden over deze predikant. Visser zou volgens COC Gorinchem haatdragend zijn tegen homo’s, homofoob en dus een homohater. In 2020 vroeg het Algemeen Dagblad dr. Visser of hij een homohater was. Visser: “Nee. Mijn overtuiging is alleen dat als je als christen wilt leven, dat de Heere God van je vraagt om niet een homoseksuele relatie aan te gaan. Dat is een zienswijze van mij en zegt verder niets over mijn gevoelens en relaties richting homo’s. (…) De vraag voor mij was en is: wat als je christen bent én homoseksueel, kan dat volgens God? Zoals ik de Bijbel lees, dan kan ik christen zijn en een homoseksuele relatie hebben niet vereenzelvigen. Dan weet ik dat er christenen zijn die zeggen: dat kan wel. Zij hebben uiteraard die vrijheid.” Volgens Visser is homoseksualiteit ‘absoluut géén ziekte, die genezen zou moeten of kunnen worden’. Visser haat geen homo’s: “Ik wilde juist in gesprek gaan, want ik ben geen homohater. Maar de politie raadde naar buiten gaan af.7 Tegenover het Reformatorisch Dagblad liet dr. Visser weten dat hij het verheugend vindt dat de wereld het belangrijk vindt wat er in de kerk gezegd wordt. Visser: “Het wordt wel lichtelijk verontrustend als blijkbaar uitgelegd moet worden hoe de vrijheid van godsdienst werkt. Ondertussen is het niet vreemd dat juist over dit onderwerp onrust ontstaat. Niet alleen in de wereld maar ook in de kerk worden steeds meer eigen gevoelens als leidraad genomen in plaats van Gods Woord. Daar doe ik niet aan mee.” Opnieuw wordt hier door de tegenpartij geen onderscheid gemaakt tussen de homofiel als persoon en de homoseksuele praxis als daad of levenswandel. In navolging van de Heere Jezus in Johannes 8 zou ik onderscheid willen maken tussen de persoon (in liefde omringen) en de zonde (afwijzen): wie zonder zonde is werpt de eerste steen (persoon) én ga heen en zondig niet meer (zonde). In liefdevolle bewogenheid de persoon vermanen en hen wijzen op het behoud van zondaren (van wie ik de voornaamste ben, 1 Timotheüs 1:15) door het Borgwerk van de Heere Jezus Christus.8

Aanvulling: Op 19 april 2022 werden deze vragen beantwoord door het College B&W.

Voetnoten

  1. De preek die hij hield is hier terug te vinden: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11186.
  2. De schriftelijke vragen zijn hier te vinden: https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b60449cd-fae4-48c3-b125-38db0ced1b74?documentId=074719ad-117b-44bc-8ae1-5b419adb6bea.
  3. https://www.ad.nl/rivierenland/regenboogvlaggen-bij-de-kerk-in-protest-tegen-nashville-predikant-oncomfortabele-boodschap~a05129a4/.
  4. De Nashville-verklaring ging overigens om veel meer zaken dan homoseksualiteit, het probeerde de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit te vertolken. Zie voor de verklaring: https://nashvilleverklaring.nl/wp-content/uploads/2019/01/Nashville-Verklaring-Nederlands-definitieve-versie-met-naschrift.pdf.
  5. Dr. Visser is niet de enige die ophef veroorzaakte vanwege zijn komst naar de Grote Kerk, dat was ook het geval bij dr. Klaassen. Zie: https://cip.nl/71446-ongewenste-ds-m-klaassen-gaat-na-nashville-verklaring-niet-preken-in-gorinchem en https://cip.nl/71453-ds-m-klaassen-legt-uit-waarom-hij-niet-welkom-is-in-gorinchem.
  6. Zie: https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/politiek/797612/negen-partijen-ondertekenen-eerste-regenboog-stembusakkoord-van.
  7. Deze woorden komen uit dit interview: https://www.ad.nl/rivierenland/nashville-dominee-visser-ik-haat-helemaal-geen-homos-als-mijn-zoon-homo-zou-zijn-accepteer-ik-dat~ac0ba895/.
  8. Algemeen gebruikte nieuwsitems: https://www.ad.nl/rivierenland/opnieuw-onvrede-in-gorinchem-over-komst-nashville-dominee-naar-grote-kerk~a3feced8/ en https://www.rd.nl/artikel/970607-sp-gorkum-in-actie-tegen-voorganger-pkn.