Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria van den Berg (1760-1832)

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1760-1832)

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van den Berg (1760-1832) weergegeven.1 Op 19 januari 1832 om tien uur in de ochtend verscheen Arnoldus van Mourik (1794-1873) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om aangifte te doen van het overlijden van Maria. Hij deed deze aangifte voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Arnoldus was zeven en dertig jaar oud, landbouwer van beroep en goede vriend van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Lammert van de Geer (1808-1837), vier en twintig jaar oud, landbouwer van beroep en goede vriend van de overledene. Zij gaven aan dat Maria op 18 januari 1832 om twee uur in de middag is overleden in de leeftijd van een en zeventig jaar. Maria was eerst weduwe van Klaas van Meerten (?-1804) en laatst weduwe van Arie van Hattem (1748-1818). Ze oefende geen beroep uit, woonde te Eck en Wiel en is daar geboren op 17 mei 1760.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1832, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.