Home » Genealogie » Geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884)

Geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884)

Geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884) weergegeven.1 Op 8 november 1870 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was dertig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Wilhelmus Karel Gerardus geboren is op 7 november 1870 om half drie in de nacht. Zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Johannes Marinus Jacobus van Eldik (±1846-?), vier en twintig jaar oud en rijtuigmaker van beroep, en (2) Zier Schwarts (1844-1930), vijf en twintig jaar oud en stukadoor van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1870, aktenummer 2837. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.