Home » Genealogie » Overlijdensakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875)

Overlijdensakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875)

Overlijdensakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) weergegeven.1 Op 25 november 1875 verscheen Willem van der Schaft (1827-1903) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Teunis Willem. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911). Willem was negen en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Mulder (1844-?), een en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Zij verklaarden dat Teunis Willem op 24 november 1875 om één uur in de middag is overleden in de leeftijd van zes en vijftig jaar. Hij was arbeider van beroep, woonachtig te Lienden en geboren op 7 september 1819 te Lienden.2 Hij was gehuwd met Heiltje Jansen (1820-1898) en de zoon van wijlen de echtelieden Jan van Meerten (1786-1871) en Antonia Brouwer (1789-1875).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1875, aktenummer 72. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teunis-willem-van-meerten-1819-1875/.