Home » Genealogie » Geboorteakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875)

Geboorteakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875)

Geboorteakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) weergegeven.1 Op 9 september 1819 om twaalf uur in de middag verscheen Jan van Meerten (1786-1871)2 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Jan was twee en dertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Meerten, Gemeente Lienden. Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Anthonie van Herwaarde (1780-1842), acht en dertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep, en (2) Frans Stap (1773-1833), vier en twintig jaar oud en planter van beroep. Zij verklaarden dat Teunis Willem is geboren op 7 september 1819 om vier uur in de middag. Zijn moeder was Antonia Brouwer (1789-1875), zeven en twintig jaar oud en huisvrouw. De comparant heeft de akte niet kunnen tekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1819, aktenummer 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hij wordt ook wel Jan Dirk genoemd, maar dit kan ook als Jan Dirksen gelezen worden. Hij was namelijk een zoon van Dirk van Meerten (±1746-1816).