Home » Genealogie » Overlijdensakte van Heiltje Jansen (1820-1898)

Overlijdensakte van Heiltje Jansen (1820-1898)

Overlijdensakte van Heiltje Jansen (1820-1898) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Heiltje Jansen (1820-1898) weergegeven.1 Op 25 januari 1898 verscheen Willem van der Schaft (1827-1903) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Heiltje. Willem was een en zeventig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes van Kalkeren (1871-1956), zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden te Lienden. Zij verklaarden dat Heiltje2 op 24 januari 1898 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van zeven en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, woonachtig te Lienden en geboren te Echteld op 14 november 1820.3 Heiltje was weduwe van Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en een dochter van wijlen de echtelieden Gijsbert Jansen (1778-1848) en Cornelia Derksen (1785-1870).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1898, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Heijlje Janssen genoemd.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-heiltje-jansen-1820-1898/.