Home » Genealogie » Geboorteakte van Cornelia van Meerten (1853-1937)

Geboorteakte van Cornelia van Meerten (1853-1937)

Geboorteakte van Cornelia van Meerten (1853-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelia van Meerten (1853-1937) weergegeven.1 Op 31 maart 1853 verscheen Teunis Willem van Meerten (1819-1875) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was burgemeester Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Teunis Willem was drie en dertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Cornelia op 30 maart 1853 om drie uur in de nacht is geboren. Haar moeder was Heiltje Jansen (1820-1898)2, zonder beroep. Teunis Willem had twee getuigen meegebracht: (1) Abraham Knuivers (1780-1866), twee en zeventig jaar oud en wever van beroep, en (2) Bart Augustinus (1796-1862), zes en vijftig jaar oud en voerman van beroep. De comparant kon de akte niet tekenen, omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1853, aktenummer 40. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-teunis-willem-van-meerten-1819-1875-en-heiltje-jansen-1820-1898/.