Home » Genealogie » Doopbewijs van Roelof van Meerten (1779-1831)

Doopbewijs van Roelof van Meerten (1779-1831)

Doopbewijs van Roelof van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van Roelof van Meerten (1779-1831).1 Roelof werd gedoopt op 27 juni 1779 en is geboren op 23 juni 1779. Zijn vader was Herbert van Meerten (?-?) en zijn moeder was Gerritje van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Maria van Grootvelt aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens weten we dat Roelof later getrouwd is geweest met Cijbertje Timmer (1788-1853).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wie Maria van Grootvelt was en hoe deze in betrekking stond met het echtpaar dat hier doopt.