Home » Genealogie » Overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927)

Overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927)

Overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Voorburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) weergegeven.1 Op 1 juli 1927 verscheen Hendrik Johannes Jansen (±1888-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Voorburg om aangifte te doen van het overlijden van Pieter Johannes. Hendrik Johannes was negen en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Pieter de Vroun (±1892-?), vijf en dertig jaar oud en gemeentebode van beroep. Zij verklaarden dat Pieter Johannes op 30 juni 1927 om zeven uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Hij was stukadoor van beroep, geboren te ’s-Gravenhage en woonachtig te Voorburg.2 Pieter Johannes was de echtgenoot van Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?) en weduwnaar van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920). Hij was een zoon van wijlen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Metje was zonder beroep en woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Voorburg, overlijdensakten, 1927, aktenummer 91. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-pieter-johannes-van-der-heijden-1864-1927/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.